Quy trình triển khai

Cung cấp giải pháp phát triển dự án bất động sản và tổng thầu xây dựng trọn gói đầu tiên ở Việt Nam

Hình thức hợp tác
Quy trình triển khai
 • Nghiên cứu thị trường
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Bộ giải pháp lý dự án
 • Thu xếp vốn cho dự án
 • Quản lý thiết kế xây dựng
 • Quản lý chi phí đầu tư
 • Quản lý triển khai xây dựng
 • Cung cấp các giải pháp Marketing 
 • Cung cấp chiến lược tổ chức bán hàng
 • Quản lý dịch vụ chăm sóc Khách hàng
 • Cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà

Lợi ích của đối tác

Phát triển được những dự án, công trình tầm cỡ và chất lượng
Phát triển được những dự án, công trình tầm cỡ và chất lượng
Phát triển được những dự án, công trình tầm cỡ và chất lượng
An tâm tuyệt đối về nguồn vốn của mình
An tâm tuyệt đối về nguồn vốn của mình
An tâm tuyệt đối về nguồn vốn của mình
Đạt lợi nhuận vượt xa kỳ vọng
Đạt lợi nhuận vượt xa kỳ vọng
Đạt lợi nhuận vượt xa kỳ vọng
Đạt nền tảng vững chắc để từng bước tạo dựng tên tuổi của mình
Đạt nền tảng vững chắc để từng bước tạo dựng tên tuổi của mình
Đạt nền tảng vững chắc để từng bước tạo dựng tên tuổi của mình
Triển khai dự án nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả, tối ưu nguồn vốn
Triển khai dự án nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả, tối ưu nguồn vốn
Triển khai dự án nhanh chóng, chuyên nghiệp, hiệu quả, tối ưu nguồn vốn

Đối tác