Năng lực triển khai

Đội ngũ
Đội ngũ
Chuyên nghiệp, tận tâm
Thiết bị máy móc
Thiết bị máy móc
Hiện đại
Công nghệ
Công nghệ
Quản lý xây dựng hiện đại – Bim, Autodesk,..
Kinh nghiệm
Kinh nghiệm
18 năm hơn 100 dự án phát triển thành công trên toàn quốc
Quy trình
Quy trình
Chuẩn hóa chặt chẽ, khép kín
Tài chính
Tài chính
Vững mạnh, dồi dào
Hệ thống Đất Xanh Group
Hệ thống Đất Xanh Group
Hơn 100 công ty thành viên trên toàn quốc